Witamy na naszej stronie!

Zapraszamy osoby pełnoletnie (górna granica wieku nie istnieje) których problemy osobiste, rodzinne, zawodowe wiążą się w jakikolwiek sposób z alkoholem.

Przyjmujemy osoby, które stwierdzają u siebie , że alkohol lub alkohol wraz z innymi środkami psychoaktywnymi może być jedną z przyczyn kłopotów i chcą sobie z tym poradzić.

Zapraszamy także osoby, które doświadczają konsekwencji wynikających z nadużywania alkoholu przez bliskich.

Mamy dla Państwa ofertę diagnozy i przede wszystkim pomocy psychologicznej realizowanej w ramach trzech programów:

  • dla osób uzależnionych,
  • dla osób współuzaleznionych,
  • dla dorosłych, którzy wychowali sie w rodzinach z problemem alkoholowym.


W 2018 r. doposażenie w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu sfinansowało Miasto st. Warszawa.

W ramach zawartej Umowy Miasto st. Warszawa sfinansowało doposażenie w postaci:

  • 4 klimatyzatorów,
  • 6 foteli do sal terapeutycznych,
  • 1 fotela biurowego.


Usługi terapeutyczne finansowane są przez dwóch płatników: Narodowy Fundusz Zdrowia i Miasto st. Warszawa.

Podstawowe programy terapii dla osób uzależnionych,
i ich bliskich finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia


Usługi terapeutyczne w ramach ponadpodstawowych programów terapeutycznych w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu finansowane są przez Miasto st. Warszawa.

Miasto st. Warszawa w 2018r. finansuje ponadpodstawowe programy psychoterapii dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób z syndromem DDA w ramach programu:

"Program ponadpodstawowej opieki terapeutycznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i środków psychoaktywnych".

W RAMACH UMOWY NA 2018 ROK Z MIASTEM ST. WARSZAWĄ PORADNIA REALIZUJE:

Program dla osób współuzależnionych:

sesje psychoterapii indywidualnej

Program dla osób uzależnionych:

sesje psychoterapii indywidualnej

sesje psychoterapii grupowej:

- grupa wzmacniania umiejętności służących zdrowieniu - odbywa się przez 5 miesięcy 1 raz w tygodniu i trwa 2 godziny

- grupa rozwoju osobistego dla uzależnionych odbywa się przez 7 miesięcy 1 raz w tygodniu i trwa 2 godziny.

Program dla DDA:

sesje psychoterapii indywidualnej

sesje psychoterapii grupowej - sesje grupowe przeznaczone są dla osób, które w swoim dorosłym życiu doświadczają negatywnych konsekwencji wynikających z dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym. Grupa odbywa się przez ok. 9 miesięcy 1 raz w tygodniu i trwa 3 godziny.