Zespół Poradni


  • mgr Aleksandra Szołdra-Kobus - kierownik poradni, psycholog, specjalista psychoterapii uzalenień
  • mgr Alina Sieluk - psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień
  • Dorota Lewandowska - instruktor terapii uzależnień, statystyk medyczny
  • mgr Łukasz Krzysztoń – psycholog, osoba ubiegająca się o certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień
  • Agata Madej - lekarz psychiatra
  • mgr Anna Pośnik - psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień
  • mgr Katarzyna Skotarczyk - psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień
  • mgr Monika Walas - terapeuta, specjalista terapii uzależnień
  • mgr Monika Świniarska - terapeuta, osoba uczestnicząca w procesie certyfikacji w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień
  • mgr Anna Zembrzuska – psycholog, osoba ubiegająca się o certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień